Akhirnya Nelayan Sumatera Temui Harta Karun Dari Kerajaan Srivijaya Yang Lenyap Suatu Ketika Dahulu.

Nelayan yang mener0kai Sungai Musi berhamp1ran Palembang, telah menemu1 sejumlah h4rta k4run dan art1fak men4kjubkan, antaranya termasuk batu permata, cincin emas, syiling dan loceng gangsa sami sejak lima tahun yang lalu. $alah satu penemuan paling luar biasa set4kat ini ialah patvng Buddha bersaiz besar bert4tahkan permata dari abad ke-8, yang di4nggarkan bernilai berjuta ringgit.

Kesemua art1fak ini dipercaya1 wujud sejak peradaban Srivijaya, sebuah kerajaan antara abad ke-7 dan ke-13 yang t1ba-t1ba leny4p satu ab4d kemud1an.

Twitter

“Ramai ahli sejarah yang cuba ‘membvru’ khazanah Srivijaya sehingga ke Thailand dan India, namun tidak banyak yang ditemu1,” kata Dr Sean Kingsley, seorang ahli arkeologi mar1tim dari United Kingdom.

”Bahkan di Palembang iaitu lokas1 ker4jaan itu leny4p, para ahli arkeolog1 g4gal mencari bah4n bvkti yang cukup walaupun untuk sebuah perk4mpungan kecil,” katanya. “Srivijaya ben4r-ben4r cermat menj4ga rahs1anya,” tambah Dr Kingsley.

“Sejak lima tahun kebelakangan ini, barulah kita menemu1 b4rangan luar biasa. Duit syiling, patvng emas Buddha, permata dan semua jenis barangan yang mungkin anda baca dalam kisah Sinbad, tetapi ia seben4rnya wujud di alam nyata,” ded4hnya.

Empayar Srivijaya adalah kerajaan yang berkembang antara abad ke-7 dan ke-13, yang kini dikenali sebagai Indonesia. Kerajaan mar1tim Srivijaya berasal dari Palembang yang terletak di Sumatera tetapi memperlua$kan pengarvhnya dan menguasa1 seluruh Selat Melaka.

Tidak jela$ dan tiada bukti sejarah yang kukvh untuk mengemukakan teor1 mengapa ker4jaan Srivijaya itu boleh rvntuh seperti kerajaan Melaka.

 

 

 

 

 

 

Dr Kingsley meng4kui sering terfikir yang emp4yar Srivijaya mengalam1 nasib yang sama seperti Pompeii yang ‘h1lang’ ak1bat benc4na gunvng berap1 dan gemp4 bumi atau mungkin tenggel4m dil4nda bada1 dan tsunam1 atau ditel4n aru$ sungai yang dera$.

Selain aktiviti pencar1an oleh nelayan tempatan, belum terdapat operas1 pencar1an atau penggal1an ra$mi, yang sekali gu$ menjad1 pvnca mengapa banyak pers0alan tidak terj4wab, The Guardian melap0rkan.

 

Sumber: Era Baru

Be the first to comment on "Akhirnya Nelayan Sumatera Temui Harta Karun Dari Kerajaan Srivijaya Yang Lenyap Suatu Ketika Dahulu."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*