lni Ad4lah Senarai Uba4t Y4ng Tid4k Sesvai Untvk Kanak-kan4k 2 Tahvn Ke Bawah.

Wa$pada, ub4t dan pr0duk TIDAK SESUAI untuk diber1kan kepada kanak kanak berusia 2 tahun ke bawah. Pember1an ub4t sel$ema b4tuk boleh menyeb4bkan ris1ko:

  •  S4wan
  •  J4ntung berdegvp kenc4ng
  •  Kemat1an
  •  Keg4galan s1stem pernafa$an

Pember1an prodvk yang mengandung1 camph0r boleh menyeb4bkan ris1ko s4wan.

(Infografik oleh : Public Health Malaysia

Be the first to comment on "lni Ad4lah Senarai Uba4t Y4ng Tid4k Sesvai Untvk Kanak-kan4k 2 Tahvn Ke Bawah."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*