‘Kerja’ Anak Kerak, Bukan T0yol. Mi$teri Keh1langan Duit Penduduk Kampung Selama 9 Bulan Terjawab.

KOTA BHARU – Ke$ keh1langan w4ng yang menghantu1 pendvduk di tiga buah kampung di Kubang Kerian di sini sejak Februari lalu akhirnya terjaw4b dipercaya1 angk4ra j1n yang dikenal1 $ebagai anak ker4k.

Peng4mal pervbatan Islam, Sharifuddin Sulaiman, 53, berkata, perkara itu terb0ngkar selepas dia melakvkan upac4ra bagi mengetahui pvnca kejad1an yang menjad1 tanda-tanya dalam kalangan penduduk sejak sembilan bulan lalu. Katanya, makhluk halus yang mempunyai ciri-ciri fiz1kal se­perti t0yol itu dibel4 seorang penduduk di $alah satu daripada tiga kampung tersebut bagi meng4ut keuntungan.

Terdagulu banyak ke$ kecur1an w4ng penduduk di tiga buah kampung di sini dipercaya1 angkar4 perbvatan t0yol seakan tidak berkesud4han apabila kejad1an terbaharu dilap0rkan di kawasan itu pada malam kelmarin.

Dalam kejad1an itu, lima buah rumah penduduk termasuk seorang guru agama dimasuki m4khluk halus tersebut untuk mengamb1l w4ng di dalam d0mpet. Penduduk, Piji Dollah, 36, berkata, dalam kejad1an tersebut, w4ngnya berjumlah RM150 di dalam beg gala$ did4pati le$ap.

Selain itu, w4ng RM200 m1lik ibunya turut le$ap dipercaya1 ang­k4ra makhluk sama. “Saya bera$a terkejvt apabila mendapat tahu rumah mil1k seorang ustaz turut dimasuki t0yol dan keh1langan w4ng RM100 pada malam yang sama.

“Sebelum ini, saya ada memangg1l pengamal pervbatan Islam untuk memimp1n solat hajat di rumah sebagai ikht1ar untuk menghal4ng perbu4tan tersebut daripada terus berl4ku.

“Selain bacaan ayat al-Quran, peng4mal pervbatan itu turut meletakkan t1n biskut di penjvru rumah sebagai pend1nding, namun du1t di dalam dompet saya tetap h1lang,” katanya

Menurut Piji, selain dia dan ustaz tersebut, seorang kak1ta­ngan kerajaan turut menjad1 mang$a apabila w4ngnya berjumlah RM1,800 le$ap. Ia merupakan kerug1an ter­t1nggi yang dilap0rkan dalam kejad1an terbaharu tersebut.

“Saya lihat kejad1an angk4ra t0yol ini semakin menjad1-jad1. Du1t kami h1lang tanpa jej4k, malah rumah juga tiada ke$an dipec4h masuk. “Kami (penduduk) buntv de­ngan kejad1an ini,” katanya lagi.

Piji turut mengaku1 dia sudah naik jel4k dengan kejad1an tersebut yang baga1kan tiada ke$udahan sejak Februari lalu. Ini kerana, penduduk kampung terpak$a hidup dalam ket4kutan kerana b1mbang w4ng mereka yang dis1mpan di dalam rumah le$ap.

“Kami harap ada p1hak yang tampil memb4ntu penduduk kampung agar kejad1an (t0yol) ini tidak lagi berp4njangan,” katanya.

 

Sumber:  kosmo

Be the first to comment on "‘Kerja’ Anak Kerak, Bukan T0yol. Mi$teri Keh1langan Duit Penduduk Kampung Selama 9 Bulan Terjawab."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*