Ayat Pen4war Sih1r Daripada Al-Quran Dan Hadis.

Sih1r merupakan jen4yah yang ber4t di sisi Islam dan dik1ra sebagai d0sa besar. Segel1ntir umat Islam diuj1 oleh Allah Taala dengan menjadi m4ngsa kepada kezal1man tuk4ng s1hir. Dan Islam sebagai sebuah agama yang penuh rahmat…


Kerj4 Rumah, Tanggungjawab Suami Atau Isteri?

Dalam kehidupan berumaht4ngga, suami dan isteri perlu sal1ng sep4kat dalam apa jua yang dil4kukan bersama terutamanya dalam melaksanakan kewajipan masing-masing. Suami dan isteri harus faham dan mengetahui t4nggungjawab sendiri supaya keadaan ber4t sebelah sama sekali…
Tujuh Jenis Makanan Yang Disebvtkan Al-quran Serta Khas1atnya.

Terdapat pelbagai jenis makanan dan minuman yang disebvtkan al-Quran. Sebah4gian kecil daripadanya sahaja dihar4mkan. Selebihnya merupakan kelu4san n1kmat dan t4nda kas1h Allah SWT kepada manusia untuk din1kmati dengan penuh kesyukuran. Makanan yang disebvtkan al-Quran T1n…